RESMİ KURUMLAR
Başlıksız Belge

 

 DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR ? DENETİMLİ SERBESTLİK KAVRAMI

Denetimli serbestlik, doğrudan doğruya hapis cezası dışında alternatif yaptırıma mahkum edilen kişilerle, Koşullu salıverilen, cezası tamamen veya kısmen ertelenen ya da şartlı cezaya mahkum edilen kişilerin, Düzenli olarak belirli bir merkezdeki kişilerin denetimi, gözetimi veya tedavisine tabi olarak belirlenen yaptırımlara tabi tutulmasıdır.

Bu sistem ile denetime tabi tutulan kişiye, belirlenecek deneme süresinde, Sosyal çevrelerinden koparılmadan toplumda kalma şansı verilerek, toplum düzenini sağlayan kurallara uyma isteklerini ispat fırsatı sunulmaktadır.

T.C. Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.