Adalet Bakanlığı
İSTANBUL ADLİYESİ
Kamuoyuna Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı’ndan

 

Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Duyuru
( Zabıt Katibi - Mübaşir - Şoför )

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün  28/06/2019 tarihli, 4424 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza verilen sınav izni ile;

Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı için  İstanbul Adliyesine 80 kişi, Silivri Adliyesine 10 kişi, Çatalca Adliyesine 2 kişi, Marmaraereğlisi Adliyesine 2 kişi ve Tekirdağ İdare Mahkemesine  3 kişi,

Sözleşmeli Mübaşir alımı için İstanbul Adliyesine 38 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesine 10 kişi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesine 3 kişi, Tekirdağ İdare Mahkemesine 1 kişi, Silivri Adliyesine 6 kişi ve Çatalca Adliyesine 1 kişi,

Sözleşmeli Şoför alımı için ise İstanbul Adliyesine 5 kişi, olmak üzere toplam 161 Sözleşmeli Personel Alımı için sınav izni verilmiştir.

20 - 21 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı sonucunda; '' adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. '' şeklinde belirtilen daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada parçanın anlam bütünlüğünü bozmayacak şekilde yanlışları çıkarıldığında en az doksan ve üzeri doğru kelime yazan adayların  (  Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. )  durumu BAŞARILI olup, doğru yazılan kelime sayısına göre sözlü sınava girmeye hak kazananlar,

Sözleşmeli Mübaşirlik sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2018-KPSSP3, önlisans mezunları için 2018-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda (  Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. ) durumu BAŞARILI olup, sözlü sınava girmeye hak kazananlar,

Sözleşmeli Şoförlük sınavına müracaat eden adaylardan merkezi sınavlardan lisans mezunları için 2018-KPSSP3, önlisans mezunları için 2018-KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018-KPSSP94 puan türlerinden almış oldukları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda (  Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. ) durumu BAŞARILI olup, sözlü sınava girmeye hak kazananlar, ilan ekindedir.

Sözlü Sınava katılacak olan adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi  ile birlikte belirtilen gün ve saatte İstanbul Adalet Sarayı  ikinci bodrum katta bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Sözleşmeli Mübaşirlik ve Sözleşmeli Şoförlük sınavına başvuru yapan adaylar belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmamaları halinde sözlü sınava ALINMAYACAKLARDIR.

Sözlü sınavın belirtilen günde bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
Bu ilan adaylara tebliğ mahiyetinde olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların adresine ayrıca sözlü sınav günü ve saati ile ilgili tebligat yapılamayacaktır. Bundan sonraki süreçte sınavla ilgili duyurular İstanbul Adliyesinin www.istanbul.adalet.gov.tr resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 02/09/2019

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

 

SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

 

SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR

 

 

 

İLETİŞİM
  •  
  • Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli/İstanbul

  • Telefon:0 212 375 75 75

  • Harita İçin Tıklayınız
T.C. İstanbul Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır.